Fotbalpoolová asociace České republiky
+420 739 086 767 E-mail: info@fpacr.cz
http://www.fpacr.cz FPAČR na YouTube FPAČR na Instagramu
cz en

Úvod// Pravidla // Pravidla fotbalpoolu

Pravidla fotbalpoolu

Na stole je 16 míčů (bílý, černý, 7 plných a 7 půlených). Míče se s pomocí trojúhelníku seřadí na stole (černý míč je na 2/3 stolu a je uprostřed ve třetí řadě, v poslední řadě nesmí zůstat na krajích míče stejné barvy, tj. na jedné straně musí být míč plný, na té druhé míč půlený, ostatní míče již můžou být rozděleny libovolně).

Rozehrává se kopem do bílého míče, který je v 1/3 stolu. Jakmile někdo potopí první míč do díry, zvolí si tím barvu jeho míčů (pokud se potopí bílý míč, aniž by měl zatím hráč zvolenou barvu míčů, rozehrává se bílým míčem z místa jako na začátku hry). Poté, co potopí zbytek svých míčů a zůstane mu na stole již jen černý míč, může si před každým kopem zvolit kdykoliv jakoukoli díru (hráč vždy musí předem nahlásit záměr - do jaké díry plánuje zahrát černý míč, pokud míč zahraje do jiné, než plánované díry nebo pokud při potopení černého míče dojde zároveň k faulu, hráč tuto hru prohrává). Hra končí, jakmile se potopí černý míč.

Co je faul?

Faul je nepovolený kop, po kterém si vždy druhý hráč může vzít bílý míč a umístit si ho na libovolné místo na stole. Faul nastává v případě:
 1. Je kopnuto do bílého míče, ten však nezasáhne žádný jiný míč.
 2. Je kopnuto do bílého míče, ten však nejprve zasáhne míč protihráče nebo černý míč.
 3. Bílý míč spadne do díry.
 4. Bílý míč vypadne ze stolu.

Mění se pravidla, když se mění velikost stolu? 

Fotbalpool nabízí tři velikosti stolu.

 • Velký stůl (6,5m x 3,5m nebo 6m x 3m)
 • v tomto případě se nic nemění, pravidla jsou popsána výše
 • Střední stůl (5m x 2,5m)
 • v tomto případě se hraje pouze s deseti míči o velikosti 4
 • ostatní pravidla zůstávají stejná
 • Malý stůl (3m x 1,5m)
 • v tomto případě se hraje pouze s deseti míči o velikosti 1
 • ostatní pravidla zůstávají stejná
 

Pravidla fotbalpoolu – doplňující situace

Co dělat, když:

Máte nějaký dotaz?