Fotbalpoolová asociace České republiky
+420 739 086 767 E-mail: info@fpacr.cz
http://www.fpacr.cz FPAČR na YouTube FPAČR na Instagramu
cz en

Úvod// Registrace // Členství FPAČR

Členství FPAČR

Základním předpokladem pro vznik členství ve Fotbalpoolové asociaci České republiky (dále FPAČR) je vyplnění příslušné elektronické přihlášky.

Společná ustanovení

  1. Přijatá přihláška je vložena do interního informačního systému FPAČR.
  2. Na základě neúplné nebo chybně vyplněné přihlášky nemůže vzniknout členství ve FPAČR. Z tohoto důvodu doporučujeme důsledně zkontrolovat správné vyplnění přihlášky.
  3. Součástí přihlášky je i platba členského příspěvku. Bez platné přihlášky a úhrady členského příspěvku nemůže vzniknout členství ve FPAČR.
  4. Platba členského příspěvku je stanovena ve výši 500 Kč.
  5. Členský příspěvek je každý člen FPAČR povinen uhradit poukázáním příslušné částky na účet FPAČR č. 2113956139/2700. Jako variabilní symbol uveďte vygenerované ID na el. přihlášce.
  6. Členství ve FPAČR je platné vždy na danou sezónu.
  7. Na základě odeslané přihlášky a připsání členského příspěvku na účet FPAČR Vám bude zaslána členská karta na adresu uvedenou v přihlášce.
  8. Díky členské kartě FPAČR můžete začít využívat následujcících výhod u našich obchodních partnerů. 

Výhody členství FPAČR

Máte nějaký dotaz?